SIMBIOTIC - Enhancing Sicily-Malta Biogeographical Transboundary Insular Connectivity

Perception survey of opportunities and constraints in landscape restoration in three different sites in Gozo / Kwestjonarju fuq l-opportunitajiet u l-limitazzjonijiet rigward ir-restawr u l-issanar ekoloġiku li se jseħħ ġewwa tliet siti f’Għawdex

1. Do you agree that the following sites should be ecologically restored? (For more information please visit the project websites)/Taqbel li dawn is-siti segwenti għandhom jiġu ekoloġikament restawrati?(Għal aktar informazzjoni żur is-siti elettroniċi tal-proġett)

a) Site in Government Experimental Farm/Sit ġewwa l-Government Experimental Farm *
Why?/Għaliex?
b) Ta’ Lambert, Xewkija *
Why?Għaliex?
c) Ta’ Toċċ and it-Taksis, Nadur *
Why?/Għaliex?
2. Do you think that habitat improvement within these sites would benefit the local public?/Taħseb li t-titjib ambjentali ta’ dawn is-siti se jkun ta’ benefiċċju għall-pubbliku lokali? *
Why?/Għaliex?
3. How would you rate the state of the natural environment of Gozo?/Skontok, l-istat tal-ambjent naturali ġewwa Għawdex huwa: *
4. What activities do you think should be undertaken in the restored sites? (You can choose multiple answers)/X’attivitajiet għandhom isiru fis-siti wara li jiġu restawrati? (Tista’ tagħżel iktar minn risposta waħda) *
Other/Iktar
5. What actions should be undertaken to better conserve the selected sites? (You can choose multiple answers)/X’azzjonijiet għandhom jittieħdu sabiex is-siti magħżula jiġu konservati? (Tista’ tagħżel iktar minn risposta waħda) *
Other/Iktar
6. What advantages and/or disadvantages may result in the selected sites and adjacent areas if restoration actions under the project SIMBIOTIC take place? (You can choose multiple answers) /X’vantaġġi u/jew żvantaġġi jistgħu jseħħu fis-siti u fiż-żoni tal-madwar jekk l-azzjonijiet ta’ restawr jitwettqu taħt il-proġett SIMBIOTIC? (Tista’ tagħżel iktar minn risposta waħda) *
Other/Iktar
7. Do you agree that students should be involved in restoration works (planting)?/Taqbel li studenti għandhom jiġu involuti fix-xogħol ta’ restawr (tħawwil ta’ pjanti)? *
Why?/Għaliex?
8. Do you think that the participation in meetings and activities in relation to the project, of local persons and stakeholders can contribute to the improvement of our local environmental heritage?/Taħseb li l-parteċipazzjoni tal-persuni interessati u l-pubbliku lokali f’laqgħat u attivitajiet fi ħdan il-proġett jista’ jikkontribwixxi biex jissaħħaħ il-patrimonju ambjentali tagħna? *
Why?Għaliex?
9. From a scale of 1 to 5 (1 being the highest and 5 the lowest) indicate how much this project interests you/Minn skala minn 1 sa 5 (1 l-ogħla u 5 l-inqas) indika kemm dan il-proġett huwa ta’ interess għalik. *
10. Additional comments/Kummenti oħra


Contact Information*


Name
Surname
City
Country
Profession
Company/University/Other
E-mail:


*Thanks for participating in the survey. If you want to leave your personal contacts, we can contact you for further information.

www.italiamalta.eu

This project is part-financed by the European Union European Regional Development Fund (ERDF).

Co-financing rate: 85% Eu Funds; 15% National Funds.

Copyright 2012. Joomla Templates 2.5 | Project SIMBIOTIC